Gwibio i'r prif gynnwys

Wythnos Sbotolau ar Addysg

Rydym yn hynod falch ein bod yn cymryd rhan yn Wythnos Sbotolau ar Addysg Merthyr Tudful, sy’n digwydd rhwng 4-8 Hydref.

Byddwn yn rhoi cychwyn egnïol i’n digwyddiadau gyda chyflwyniad i bob disgybl blwyddyn 9 yn y pum ysgol ym Merthyr Tudful i roi cyhoeddusrwydd i’r llwybrau a’r cyrsiau sydd ar gael yn y coleg ac i gynnig cyngor a chanllawiau ar y pynciau TGAU y bydd angen iddynt ddewis i’w helpu i fynd ymlaen i’r llwybrau hyn.

I weld copi o’r cyflwyniad, cliciwch yma

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite