Gwibio i'r prif gynnwys

Sesiynau Rhithiol ar Gyrfaoedd a Chyrsiau

Ansicr o'ch llwybr gyrfa? Ymunwch â ni am ddigwyddiad rhithwir wythnos o hyd gyda dros 20 o gyflogwyr a phrifysgolion lleol.

Archebwch eich lle YMA nawr!

Enw/Name

 

Dyddiad/

Date

Amser/Time

Heather Francis/Tracie McKinney + Sioned Owens

Gwyddorau Biolegol PDC / Biological Sciences - USW

20.06.22

10.00

Jess Hammett

Gwleidyddiaeth Prifysgol Abertawe /

Politics Swansea University

20.06.22

 

11.00

Rhys Bebb

Cynghrair Sgrin Cymru /

Screen Alliance Wales

20.06.22

 

13.00

Carla Williams/ Miv Harris

Dysgu Seiliedig ar Waith gyda’r Brifysgol Agored / Work based learning with the Open University

20.06.22

 

14.00

Heather Francis/ Emma Derbi

Seiberddiogelwch - PDC /

Cyber Security - USW

21.06.22

11.00

Mark Pavey

CVs Creadigol / Creative CVs - Blighty Booch

 

21.06.22

 

11.00

Joe Bradbury-Walters

 

Ysgol Ffilm a Theledu Genedlaethol / National Film and Television School

21.06.22

 

13.00

Heather Francis/ Mabrouka Abuhmida

Deallusrwydd Artiffisial – PDC /

Artificial Intelligence - USW

22.06.22

11.00

Carla Williams/ Lisa Davies

Dysgu ar-lein gyda’r Brifysgol Agored / Online learning with the Open University

22.06.22

11.00

Katherine George

Gwyddorau Chwaraeon ac Iechyd – Met Caerdydd /

Sport and Health Sciences - Cardiff Met

22.06.22

 

11.00

Heather Harvey (Engineering)

Peirianneg – Prifysgol Abertawe / Engineering - Swansea University

22.06.22

 

12.00

Edwin Beggs

Mathemateg – Prifysgol Abertawe / Mathematics - Swansea University

22.06.22

 

14.00

Heather Francis/ Shane Galvin

Peirianneg – PDC / Engineering - USW

23.06.22

10.00

Debbie Nugent

Heddlu De Cymru / South Wales  Police

23.06.22

11.00

Heather Francis

Fforensig PDC / USW Forensics

23.06.22

12.00

Angela Williams and Gwawr Williams

 

Gofal Cymdeithasol RhCT /

RCT Social Care

24.06.22

10.00

Kelly Edwards

 

Gyrfaoedd mewn Adeiladu - Tilbury Douglas - Careers in Construction

24.06.22

11.00

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite