Gwibio i'r prif gynnwys

Noson rieni/gofalwyr

Cynhelir Noson rhieni/Gofalwyr ar ddydd Mercher 19eg Hydref 2022 rhwng 4.00pm a 7.00yh.  Bydd yn gyfle i chi drafod y cynnydd y mae eich mab neu'ch merch yn ei wneud â'u pynciau UG neu flwyddyn gyntaf eu Cwrs Galwedigaethol gyda thiwtoriaid perthnasol.

Bydd apwyntiadau wyneb yn wyneb yma yn y coleg. Fodd bynnag, os na allwch chi fynychu'r coleg yn bersonol, gallwch archebu slot ffôn yn lle.

Bydd y tiwtoriaid priodol yn anfon taflen apwyntiad i'ch mab neu'ch merch drwy Microsoft Teams i wneud apwyntiad ar adeg gyfleus. Unwaith bydd amseroedd wedi'u cadarnhau bydd y tiwtoriaid yn cysylltu'n uniongyrchol â chi ar yr adeg y cytunwyd arno.

Cysylltwch â'r coleg os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach.

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite