Gwibio i'r prif gynnwys

Diwrnod Canlyniadau TGAU

Aros am eich canlyniadau TGAU a Lefel 2 terfynol?

Gyda dewis o dros 100 o gyrsiau Safon Uwch hyd at gyrsiau galwedigaethol, cyfraddau llwyddiant rhagorol, dysgwyr rhagorol a chefnogaeth fugeiliol a rhaglen cyfoethogi a phrofiad gwaith gwych, gallwn eich helpu i'ch cefnogi gyda'ch camau nesaf. 

P'un a ydych chi'n gwybod beth rydych chi am ei astudio ai peidio, mae ein tîm arbenigol o gynghorwyr derbyn a thiwtoriaid pwnc yma i'ch helpu a'ch cynghori ar opsiynau cwrs a sicrhau eich bod yn cael eich rhoi ar y cwrs cywir i chi.

We'll be here throughout GCSE Results day and the week after to provide, support, advice and guidance on your next steps. 

There’s no need to book, just come along to the college any time between 8.30am – 4pm

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite