Gwibio i'r prif gynnwys

Digwyddiad Agored ar gyfer mynediad yn 2022

Ymunwch â ni 12 Mai 2022, rhwng 4-7yp ar gyfer digwyddiad agored rhithwir!

Os ydych yn meddwl am eich camau nesaf ac os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau sydd ar gael yma yng Ngholeg Merthyr Tudful cofrestrwch ar gyfer ein digwyddiad agored nesaf ar gyfer mynediad 2022!

Yn y digwyddiad rhithwir hwn byddwch yn:

-Darganfyddwch y cyrsiau gwych sydd ar gael

-Sgwrsio â thiwtoriaid pwnc-benodol

-Clywed gan ddysgwyr presennol am fywyd myfyrwyr yn y coleg

-Dysgwch am y cymorth ariannol sydd ar gael i chi

-Ewch ar daith o amgylch ein cyfleusterau anhygoel

Mae'r digwyddiad hwn bellach yn ddigwyddiad rhithwir ond peidiwch â phoeni mae gennych holl fanteision digwyddiad wyneb yn wyneb o hyd!

Er mwyn sicrhau bod pawb yn cael cyfle i siarad â'r tiwtoriaid pwnc o'u dewis, byddwn yn neilltuo slot amser penodol i chi. Os nad ydych wedi gallu cofrestru yma.

Sut y bydd yn gweithio

Cofrestrwch am slot amser am awr penodol

Yna byddwn yn derbyn e-bost yn nes at y digwyddiad gyda'ch slotiau amser penodedig i siarad â'ch tiwtoriaid pwnc dewisol un ar un

Gallwch hefyd fynd i'n tudalen digwyddiadau agored rhithwir 24/7 i sgwrsio â'n swyddog derbyn am wneud cais am gymorth ariannol

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite