Gwibio i'r prif gynnwys

Cwrdd ag ESOL

Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill

Dysgwch Saesneg yn y Coleg Merthyr Tudful

Mae gennym gyrsiau ar gyfer pob lefel a dosbarthiadau bach, cyfeillgar!

Ymunwch â ni am dro coffi ar y 5ed o Fai 2022 1:00-3:00 pm @ Y Coleg Merthyr Tudful

Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy!

ESOLCOURSES@MERTHYR.AC.UK

Dilynwch ni ar Facebook - ESOL@TCMT

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite