Gwibio i'r prif gynnwys

Tystysgrif mewn Cefnogi Addysgu a Dysgu Lefel 2

  • Home
  • Courses
  • Tystysgrif mewn Cefnogi Addysgu a Dysgu Lefel 2
Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Mae'r cymhwyster hwn yn darparu'r wybodaeth a'r sgiliau angenrheidiol ar gyfer cefnogi addysgu a dysgu mewn swydd dan oruchwyliaeth. Mewn ysgolion a cholegau gyda phlant a phobl ifanc 5 oed a throsodd. Mae lleoliad/gwaith rheolaidd mewn lleoliad addysg drwy gydol y cwrs yn orfodol.

Gofynion Mynediad

Dylai ymgeiswyr fod dros 16 oed a dylai fod ganddynt y sgiliau academaidd i weithio'n annibynnol ar Lefel 2

Beth fydda i'n dysgu?

Bydd y cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i ddatblygu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen wrth gefnogi addysgu a dysgu mewn ysgolion cynradd, uwchradd neu arbennig. Mae'n cwmpasu ystod eang o feysydd gan gynnwys datblygiad plant a phobl ifanc, cefnogi'r rhai ag anableddau neu anghenion addysgol arbennig a chyfathrebu a pherthnasoedd proffesiynol.

Asesiad Cwrs

Mae asesu drwy dasgau sy'n seiliedig ar aseiniadau ac arsylwadau lleoliadau.

Dilyniant Gyrfa

Gan gwblhau'r Lefel 2 yn llwyddiannus, mae llawer o fyfyrwyr yn symud ymlaen i Lefel 3 mewn Cefnogi Addysgu a Dysgu, a fydd yn cael eu pennu drwy gyfweliad. Mae eraill yn symud ymlaen i'r gweithlu addysg gan fod y cymhwyster hwn yn rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth i chi ar gyfer cefnogi addysgu mewn swydd dan oruchwyliaeth mewn ysgolion a cholegau gyda phlant a phobl ifanc.

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite