Gwibio i'r prif gynnwys

Lefel A Cymdeithaseg

Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Mae'r cwrs Cymdeithaseg Safon Uwch yn un o'r cyrsiau sy'n perfformio orau yn y coleg ar gyfer canlyniadau UG ac A2 a phresenoldeb myfyrwyr. Mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn ymwneud yn helaeth â'r pwnc, a ddangosir gan nifer sylweddol o fyfyrwyr sy'n mynychu'r 'Clwb Cymdeithaseg' allgyrsiol, sy'n archwilio theori y tu hwnt i gyd-destun y cwricwlwm.

Gofynion Mynediad

5 TGAU graddau A* i C gan gynnwys Gradd B neu uwch mewn Llenyddiaeth Saesneg neu Iaith Saesneg. Nid oes angen i chi fod wedi cymryd cymdeithaseg mewn TGAU.

Beth fydda i'n dysgu?

Drwy gydol y rhaglen, mae myfyrwyr yn astudio rhyngberthynas rhwng cymdeithas a'r unigolyn; archwilio sut rydym yn caffael diwylliant a dylanwad strwythurau cymdeithasol ar bob agwedd ar ein bywydau. Mae'r cwrs yn archwilio dulliau teuluol, addysg, trosedd a gwyriad, anghydraddoldeb ac ymchwil gymdeithasol. Anogir myfyrwyr i feddwl y tu hwnt i'r cwricwlwm, a chymryd rhan mewn cymhwyso theori y tu hwnt i'r cyfyngiadau ar faes llafur CBAC, i ddatblygu dyfnder gwirioneddol o wybodaeth am ymholi cymdeithasegol wrth baratoi ar gyfer astudio israddedig.

Asesiad Cwrs

UG Uned 1: Caffael Diwylliant a Chymdeithaseg Teuluoedd. Uned 2: Dulliau Ymchwil Gymdeithasol a Chymdeithaseg Addysg. A2 Uned 3: Uned Troseddu a Datganoli 4: Anghydraddoldeb Cymdeithasol a Dulliau Ymc

Dilyniant Gyrfa

Yn dilyn eu llwyddiant ar y rhaglen Lefel A Cymdeithaseg , mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn symud ymlaen i brifysgolion gan gynnwys Caerdydd, Bryste, Manceinion a Birmingham i astudio pynciau o fewn y Gwyddorau Cymdeithasol. Nifer sylweddol o fyfyrwyr yn astudio cyrsiau fel troseddeg, gwyddor gymdeithasol, y gyfraith, nyrsio, addysgu, newyddiaduraeth a gwaith cymdeithasol. Mae gennym nifer cynyddol o fyfyrwyr sy'n gwneud cais i astudio gwyddoniaeth gymdeithasol feintiol sy'n faes lle mae prinder sgiliau sylweddol ar hyn o bryd, ac a nodir fel blaenoriaeth gan yr ESRC a'r BSA. Bob blwyddyn mae nifer o fyfyrwyr yn mynd yn uniongyrchol i gyflogaeth; mae myfyrwyr blaenorol wedi gweithio mewn meysydd fel llywodraeth leol a rhanbarthol, rhaglen brentisiaethau Llywodraeth Cymru, y gyfraith ac iechyd.

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite