Gwibio i'r prif gynnwys

Lefel A Llywodraeth a Gwleidyddiaeth

Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Mae'r cwrs Lefel A Llywodraeth a Gwleidyddiaeth wedi'i gynllunio i annog myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau meddwl beirniadol a gwella eu gallu i ddehongli, gwerthuso a rhoi sylwadau ar natur gwleidyddiaeth. Mae myfyrwyr yn caffael gwybodaeth am strwythurau awdurdod a phŵer o fewn system wleidyddol y Deyrnas Unedig ac fe'u hanogir i feddwl a thrafod. Mae Lefel A Llywodraeth a Gwleidyddiaeth yn ddewis perffaith i fyfyrwyr sy'n ystyried gyrfa mewn gwleidyddiaeth, neu'r rhai sydd am ddeall sut mae'r byd yn gweithio. Mae gwleidyddiaeth yn mynd yn dda gydag Economeg, Hanes, Cymdeithaseg a Saesneg. Fodd bynnag, nid dim ond apelio at fyfyrwyr y Gwyddorau Cymdeithasol y mae gwleidyddiaeth yn apelio: yn gynyddol mae myfyrwyr Celf a Drama wedi cofrestru i astudio Llywodraeth a Gwleidyddiaeth, gan roi persbectif ehangach iddynt ar y byd.

Gofynion Mynediad

O leiaf 5 gradd A* i C mewn TGAU gyda gradd B mewn Hanes neu Saesneg.

Beth fydda i'n dysgu?

Mae'r cwrs Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Safon Uwch wedi'i gynllunio i annog myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau meddwl beirniadol a gwella eu gallu i ddehongli, gwerthuso a rhoi sylwadau ar natur gwleidyddiaeth. Mae myfyrwyr yn caffael gwybodaeth am strwythurau awdurdod a phŵer o fewn system wleidyddol y Deyrnas Unedig ac fe'u hanogir i feddwl a thrafod.

Asesiad Cwrs

Cwrs UG Gwleidyddiaeth y Deyrnas Unedig (Lefel A 25 Arholiad) Democratiaeth a Chyfranogiad (Arholiad Lefel 25) Cwrs A2 Gwleidyddiaeth Unol Daleithiau America (Lefel A 25 Arholiad) Damcaniaethau Gwleidyddol (Lefel A 25).

Dilyniant Gyrfa

Mae nifer o fyfyrwyr sydd wedi dilyn y Lefel A mewn Llywodraeth a Gwleidyddiaeth yn mynd ymlaen i astudio Gwleidyddiaeth yn y brifysgol. O'r fan honno efallai y byddwch yn dod yn ymchwilydd, yn ymuno â llywodraeth leol neu genedlaethol neu hyd yn oed yn dechrau ar y llwybr i fod yn Brif Weinidog yn y dyfodol! Ond mae yna opsiynau swyddi eraill hefyd. Os ydych yn chwilio am yrfa mewn Newyddiaduraeth neu'r Cyfryngau, mae'r cwrs hwn yn hynod fuddiol. Mae myfyrwyr hefyd yn mynd ymlaen i fod yn athrawon neu'n gweithio yn y proffesiwn cyfreithiol.

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite