Gwibio i'r prif gynnwys

Mathemateg Lefel A

Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Mae Mathemateg a Mathemateg Bellach yn gymwysterau amlbwrpas, sy'n cael eu parchu'n dda gan gyflogwyr ac maent ill dau'n "hwyluso" pynciau ar gyfer mynediad i addysg uwch. Mae gyrfaoedd i ddynion a menywod sydd â sgiliau a chymwysterau mathemateg da nid yn unig yn talu'n dda, ond maent hefyd yn aml yn ddiddorol ac yn werth chweil. Mae pobl sydd wedi astudio mathemateg yn y sefyllfa ffodus o gael dewis rhagorol o yrfa. Er bod nifer y bobl ifanc sy'n astudio Mathemateg Safon Uwch a Mathemateg Bellach yn cynyddu, mae galw enfawr o hyd gan gyflogwyr gwyddoniaeth, peirianneg a gweithgynhyrchu.

Gofynion Mynediad

Minimum of 8 A* to C grades including a minimum of an B in GCSE Mathematics.

Beth fydda i'n dysgu?

Ffioedd yn daladwy os yn astudio RhA

Asesiad Cwrs

Exams

Dilyniant Gyrfa

Mathematics and Further Mathematics are versatile qualifications, well-respected by employers and are both “facilitating” subjects for entry to higher education. Careers for men and women with good mathematics skills and qualifications are not only well paid, but they are also often interesting and rewarding. People who have studied mathematics are in the fortunate position of having an excellent choice of career. Whilst the number of young people studying A level Mathematics and Further Mathematics is increasing there is still a huge demand from science, engineering and manufacturing employers

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite