Gwibio i'r prif gynnwys

Ffiseg Lefel A

Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Ni fu erioed amser gwell i ddilyn gyrfa mewn ffiseg.  Mae llwybrau gyrfa yn cynnwys: Peirianneg (Electronig, Deunydd, Mecanyddol, Strwythurol, ac ati), Ymchwil Gwyddonol (e.e. CERN), Atebion y Lluoedd Arfog ac Amddiffyn, Astronomi, Addysg (addysgu a darlithio), Busnes a Chyllid, Diwydiannau Cynhyrchu Trydan (e.e. SSC Swalec, E-On ac ati), y Diwydiant Ffilm, Meddygaeth, Meteoroleg a Newid yn yr Hinsawdd, Nanotechnoleg, Archwilio Olew a Nwy (e.e. NP, Shell ac ati), Diwydiannau Archwilio’r Gofod (e.e. NASA), Technoleg Telegyfathrebu.

Gofynion Mynediad

Minimum of 5 GCSE’s Grades A-C including at least a B grade in Mathematics (usually Higher Tier), BB in double award science or BBB triple science.

Beth fydda i'n dysgu?

Isafswm o 5 TGAU Graddau A-C gan gynnwys gradd B o leiaf mewn Mathemateg a Saesneg, BB mewn Gwyddoniaeth dyfarniad dwbl neu Wyddoniaeth driphlyg BBB.

Asesiad Cwrs

Ni fu erioed amser gwell i ddilyn gyrfa mewn ffiseg.  Mae llwybrau gyrfa yn cynnwys: Peirianneg (Electronig, Deunydd, Mecanyddol, Strwythurol, ac ati), Ymchwil Gwyddonol (e.e. CERN), Atebion y Lluoedd Arfog ac Amddiffyn, Astronomi, Addysg (addysgu a darlithio), Busnes a Chyllid, Diwydiannau Cynhyrchu Trydan (e.e. SSC Swalec, E-On ac ati), y Diwydiant Ffilm, Meddygaeth, Meteoroleg a Newid yn yr Hinsawdd, Nanotechnoleg, Archwilio Olew a Nwy (e.e. NP, Shell ac ati), Diwydiannau Archwilio’r Gofod (e.e. NASA), Technoleg Telegyfathrebu.

Dilyniant Gyrfa

There has never been a better time to follow a career in physics.  Career pathways include: Engineering (Electronic, Material, Mechanical, Structural, etc.), Scientific Research (e.g. CERN), Armed Forces and Defence Solutions, Astronomy, Education (teaching and lecturing), Business and Finance, Electricity Production Industries (e.g. SSC Swalec, E-On etc.), Film Industry, Medicine, Meteorology and Climate Change, Nanotechnology, Oil and Gas Exploration (e.g. NP, Shell etc.), Space Exploration Industries (e.g. NASA), Telecommunications Technology.

Hyd

01 Awst 2024 - 31 Gorffennaf 2025

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite