Gwibio i'r prif gynnwys

Lefel A Astudiaethau Crefyddol

Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Bydd AC yn eich cyflwyno i rai o feddylwyr pwysicaf Hanes y Gorllewin ac yn cyfuno astudio Moeseg, Athroniaeth a Chrefydd, mewn taith ddeallusol o ddarganfod! Nid oes gwaith cwrs yn ystod yr UG/U2 yn y coleg, ond byddwch yn datblygu sgiliau meddwl, sgiliau ysgrifennu, y gallu i gyfathrebu mewn dadl a gwerthuso eich dadleuon eich hun. Mae pwnc astudiaethau crefyddol yn un enfawr ac mae'n rhaid i unrhyw astudiaeth briodol o grefydd fynd i'r afael â'r syniadau allweddol sydd wedi llunio'r grefydd honno. Mae AC yn cynnig y gallu i fyfyrwyr ystyried meddwl, cred ac ymarfer crefyddol a'r gwahanol ffyrdd y caiff y rhain eu mynegi ym mywydau unigolion, cymunedau a chymdeithasau. Yn ogystal, bydd disgwyl i chi astudio'n annibynnol drwy gydol y cwrs. Mae hyn yn golygu darllen ac ymgysylltu â deunydd newydd ar eich pen eich hun a datblygu gwydnwch academaidd wrth i chi geisio delio â phynciau a materion cymhleth. Mae'r math hwn o ddysgu yn hanfodol ac mae'n baratoad delfrydol ar gyfer astudio yn y brifysgol.

Gofynion Mynediad

5 TGAU graddau A* i C gan gynnwys Saesneg Iaith. Byddai gradd B neu uwch mewn Saesneg Iaith yn ddymunol iawn.

Beth fydda i'n dysgu?

Nid oes gwaith cwrs yn ystod yr UG/A2 yn y coleg, ond byddwch yn datblygu sgiliau meddwl, sgiliau ysgrifennu, y gallu i gyfathrebu mewn dadl a gwerthuso eich dadleuon eich hun. Mae Astudiaethau Crefyddol yn cynnig y gallu i fyfyrwyr ystyried meddwl, cred ac ymarfer crefyddol a'r gwahanol ffyrdd y caiff y rhain eu mynegi ym mywydau unigolion, cymunedau a chymdeithasau. Yn ogystal, bydd disgwyl i chi astudio'n annibynnol drwy gydol y cwrs. Mae hyn yn golygu darllen ac ymgysylltu â deunydd newydd ar eich pen eich hun a datblygu gwydnwch academaidd wrth i chi geisio delio â phynciau a materion cymhleth. Mae'r math hwn o ddysgu yn hanfodol ac mae'n baratoad delfrydol ar gyfer astudio yn y brifysgol.

Asesiad Cwrs

Uned Cwrs UG 1- Cyflwyniad i'r Astudiaeth o Grefydd (Sikhiaeth). Uned 2- Cyflwyniad i Grefydd a Moeseg ac Athroniaeth Crefydd. A2 Cwrs Uned 3- Astudiaeth o Grefydd (Sikhiaeth).

Dilyniant Gyrfa

Cynigir lleoedd i lawer o fyfyrwyr yn y brifysgol i astudio cyrsiau gradd mewn astudiaethau crefyddol a/neu diwinyddiaeth. Mae llawer iawn o fyfyrwyr hefyd yn mynd ymlaen i gyflogaeth mewn gyrfaoedd mor amrywiol â'r heddlu, y lluoedd arfog, y gwasanaethau cymdeithasol, gwaith carchardai a phrawf, addysg, a gwaith o fewn y GIG.

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite