Gwibio i'r prif gynnwys

BTEC L3 Diploma Estynedig Cenedlaethol mewn Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon

  • Home
  • Courses
  • BTEC L3 Diploma Estynedig Cenedlaethol mewn Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon
Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Yn Y Coleg Merthyr Tudful, rydym bellach yn cynnig dau lwybr Chwaraeon. Mae'r llwybr Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon yn caniatáu dilyniant uniongyrchol i hunangyflogaeth yn y sector hyfforddi a datblygu neu symud ymlaen i'r brifysgol i ddilyn cyrsiau chwaraeon AU e.e. addysgu, hyfforddi, dadansoddi chwaraeon, datblygu chwaraeon.

Gofynion Mynediad

5 TGAU Graddau A-C, rhaid i fyfyrwyr fod â gallu chwaraeon rhesymol.

Beth fydda i'n dysgu?

Blwyddyn 2; Sgiliau Hyfforddi Cymhwysol. Anatomi a Ffisioleg. Rheolau a Rheoliadau Profi Ffitrwydd. Maeth ar gyfer Perfformiad Corfforol. Prosiect Ymchwil mewn Chwaraeon.

Asesiad Cwrs

Gwaith cwrs

Dilyniant Gyrfa

• Progression to University • Apprenticeship / Traineeship in Sport • Employment

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite