Gwibio i'r prif gynnwys

BTEC Lefel 2 Tystysgrif Estynedig Gwasanaethau Cyhoeddus

  • Home
  • Courses
  • BTEC Lefel 2 Tystysgrif Estynedig Gwasanaethau Cyhoeddus
Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno dilyn gyrfa yn y gwasanaethau mewn lifrai. Mae'n darparu'r sgiliau a'r wybodaeth sy'n berthnasol i gyflogaeth yn yr heddlu, gwasanaeth tân, carchardai a'r lluoedd arfog. Mae'r cwrs yn darparu cydbwysedd da o wersi ymarferol sy'n seiliedig ar theori i'ch paratoi i weithio yn y gwasanaethau cyhoeddus. Mae antur awyr agored yn rhan fawr o'r cwrs, gyda'r nod o ddatblygu cyfathrebu, arweinyddiaeth a gwaith tîm. Bydd amrywiaeth dda o weithgareddau a phrofiadau yn cael eu darparu gan yr Heddlu, y Fyddin, y Llynges, yr RAF, y Gwasanaeth Tân a'r Gwasanaeth Ieuenctid. Bydd y gweithgareddau hyn yn rhoi gwell dealltwriaeth i chi o'r gwaith maen nhw'n ei wneud a sut beth fyddai bod yn rhan o'u sefydliad. Bydd gennych hefyd fynediad i Ystafell Hydra Minerva Prifysgol De Cymru i gael profiad o reoli digwyddiadau mawr.

Gofynion Mynediad

Mae mynediad drwy gyfweliad; 4 TGAU graddau D-G yn ddymunol.

Beth fydda i'n dysgu?

Tystysgrif Estynedig (Cwrs 1 Blwyddyn L2) sy'n cyfateb i 3 TGAU: • Trosedd a Chymdeithas • Dinasyddiaeth ac Amrywiaeth (Yn Seiliedig ar Arholiadau) • Iechyd, Ffitrwydd a Ffordd o Fyw • Sgiliau Gwaith • Rôl y Gwasanaethau Cyhoeddus (Yn Seiliedig ar Arholiadau) • Chwaraeon a Hamdden • Cyflogaeth yn y Gwasanaethau Cyhoeddus • Cyflogadwyedd • Gweithgareddau Anturus • Mordwyo Tir Mae'r Gymraeg yn bwysig i weithio yn y Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru. Fel rhan o'ch rôl ddewisol bydd disgwyl i chi gyfarfod a chyfarch pobl yn Gymraeg. Fel rhan o'ch cwrs, byddwch yn cwblhau'r cymwysterau Cymraeg canlynol: • Cymraeg Gwaith • Cymraeg Ar-lein Cymraeg Gwaith (Gwasanaethau Cyhoeddus)

Asesiad Cwrs

2 Arholiad

Dilyniant Gyrfa

Dilyniant i'r cwrs Gwasanaethau Cyhoeddus lefel 3.

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Related careers

Senior Police Officers

Brief Description

Senior police officers plan, organise, direct and co-ordinate the resources and activities of a specific geographical or functional area of generalised or specialised police work. Senior officers of the British Transport Police direct the specialised police service for the railway network across Britain.

Average Salary

£56081

Senior Officers in Fire, Ambulance, Prison and Related Services

Brief Description

Fire officers plan, organise, direct and co-ordinate the activities and resources of a specific physical or functional area of a statutory or private fire brigade/service and the resources necessary for the protection of property at fires within a salvage corps area. Ambulance officers plan, organise, direct and co-ordinate the resources necessary for the provision of ambulance services. Prison officers (principal officer and above) plan, organise, direct, and co-ordinate the activities and resources necessary for the running of a prison, remand or detention centre. Customs officers plan and direct the work of customs, excise and immigration staff in the monitoring and inspection of goods and persons crossing national borders.

Average Salary

£42935

Senior Professionals of Educational Establishments

Brief Description

Job holders in this unit group plan, organise, direct and co-ordinate the administration, support systems and activities that facilitate the effective running of a university, college or other educational establishment.

Average Salary

£61872

Business and Financial Project Management Professionals

Brief Description

Job holders in this unit group manage and oversee major projects across all sectors of modern industry, commerce and the public sector, in areas such as e-commerce, business analysis, finance, product development, marketing, human resources.

Average Salary

£42642

Social Workers

Brief Description

Social workers provide information, advice and support to those who are socially excluded or are experiencing crisis; they protect the welfare of vulnerable groups including children, young people, people with disabilities, elderly people and people who are mentally or physically ill, and they may specialise in specific areas of work.

Average Salary

£35818

Probation Officers

Brief Description

Probation officers work to rehabilitate offenders. They supervise, counsel and help them before trial, during any prison or community sentence and on release from prison.

Average Salary

£35865

NCOs and Other Ranks

Brief Description

Those holding jobs in this unit group are full-time members of the armed forces of the UK, the Commonwealth and other foreign countries and perform military duties for which there is no civilian equivalent.

Average Salary

£0

Police Officers (Sergeant and Below)

Brief Description

Police officers (Sergeant and below) co-ordinate and undertake the investigation of crimes, patrol public areas, arrest offenders and suspects and enforce law and order. Officers of the British Transport Police operate within the specialised police service for the railway network across Britain.

Average Salary

£42998

Fire Service Officers (Watch Manager and Below)

Brief Description

Workers in this unit group co-ordinate and participate in fire fighting activities, provide emergency services in the event of accidents or bomb alerts, and advise on fire prevention.

Average Salary

£34088

Prison Service Officers (Below Principal Officer)

Brief Description

Prison service officers (below Principal Officer) direct, co-ordinate and participate in guarding inmates and maintaining discipline in prisons and other detention centres.

Average Salary

£32565

Public Services Associate Professionals

Brief Description

Public services associate professionals supervise, manage and undertake general administrative work in national and local government departments, organise the activities of local offices of national government departments, and promote the image and understanding of an organisation and its products and services to consumers and other specified audiences.

Average Salary

£33990

National Government Administrative Occupations

Brief Description

Job holders in this unit group undertake a variety of administrative and clerical duties in national government departments, and in local offices of national government departments.

Average Salary

£23195

Local Government Administrative Occupations

Brief Description

Job holders in this unit group undertake a variety of administrative and clerical duties in local government offices and departments.

Average Salary

£22918

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite