Gwibio i'r prif gynnwys

Diploma Sylfaen Cenedlaethol BTEC L3 mewn Gwasanaethau Gwarchod Mewn Lifrai

  • Home
  • Courses
  • Diploma Sylfaen Cenedlaethol BTEC L3 mewn Gwasanaethau Gwarchod Mewn Lifrai
Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno dilyn gyrfa yn y gwasanaethau mewn lifrai. Mae'n darparu'r sgiliau a'r wybodaeth sy'n berthnasol i gyflogaeth yn yr heddlu, gwasanaeth tân, carchardai a'r lluoedd arfog. Mae'r cwrs yn darparu cydbwysedd da o wersi ymarferol sy'n seiliedig ar theori i'ch paratoi i weithio yn y gwasanaethau cyhoeddus. Mae antur awyr agored yn rhan fawr o'r cwrs, gyda'r nod o ddatblygu cyfathrebu, arweinyddiaeth a gwaith tîm. Bydd amrywiaeth dda o weithgareddau a phrofiadau yn cael eu darparu gan yr Heddlu, y Fyddin, y Llynges, yr RAF, y Gwasanaeth Tân a'r Gwasanaeth Ieuenctid. Bydd y gweithgareddau hyn yn rhoi gwell dealltwriaeth i chi o'r gwaith maen nhw'n ei wneud a sut beth fyddai bod yn rhan o'u sefydliad. Bydd gennych hefyd fynediad i Ystafell Hydra Minerva Prifysgol De Cymru i gael profiad o reoli digwyddiadau mawr. Cymwysterau Antur Awyr Agored (L3) Fel rhan o'r rhaglen awyr agored byddwch yn cymryd rhan mewn gweithgareddau dŵr fel cerdded ceunant, hwylio, canŵio, caiacio a phadlfyrddio. Cewch eich asesu'n ffurfiol yn y sesiynau hyn ac os bernir eich bod yn gymwys, byddwch yn cyflawni: • Darganfod Padlo • Gwobr Hwylio RYA Cewch gyfle hefyd i gymryd rhan yng Nerafiad Dug Caeredin drwy Raglen Gyfoethogi'r Coleg.

Gofynion Mynediad

5 TGAU graddau A-C. Bydd yr holl fyfyrwyr sy'n gwneud cais am y cwrs hwn yn cael eu cyfweld gan diwtor y cwrs

Beth fydda i'n dysgu?

Diploma Sylfaen (L3 Blwyddyn 1) sy'n cyfateb i 1.5 Safon Uwch: • Dinasyddiaeth ac Amrywiaeth • Ymddygiad a Disgyblaeth yn y Gwasanaethau Gwarchod mewn Lifrai (Yn Seiliedig ar Arholiadau) • Paratoi Corfforol, Iechyd a Lles • Gwaith Tîm, Arweinyddiaeth a Chyfathrebu • Sgiliau ar gyfer Gweithgareddau Awyr Agored. Mae'r Gymraeg yn bwysig i weithio yn y Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru. Fel rhan o'ch rôl ddewisol bydd disgwyl i chi gyfarfod a chyfarch pobl yn Gymraeg. Fel rhan o'ch cwrs, byddwch yn cwblhau'r cymwysterau Cymraeg canlynol: • Cymraeg Gwaith • Cymraeg Ar-lein Cymraeg Gwaith (Gwasanaethau Cyhoeddus)

Asesiad Cwrs

Arholiad yn ofynnol ym Mlwyddyn 1 a Blwyddyn 2

Dilyniant Gyrfa

Mae'r cwrs yn darparu'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau i fyfyrwyr sy'n dymuno dechrau gyrfa yn y gwasanaethau cyhoeddus neu'r lluoedd arfog. Mae llawer o fyfyrwyr yn symud ymlaen i'r brifysgol yn llwyddiannus i astudio Troseddeg, Gwasanaethau Cyhoeddus, Gwaith Ieuenctid neu Astudiaethau Heddlu neu symud ymlaen yn uniongyrchol i'r Gwasanaethau Cyhoeddus Mewn Lifrai.

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite