Gwibio i'r prif gynnwys

UAL L3 Diploma Estynedig mewn Cerddoriaeth

  • Home
  • Courses
  • UAL L3 Diploma Estynedig mewn Cerddoriaeth
Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Bydd p'un ai eich nod yw bod yn berfformiwr, cynhyrchydd, cyfansoddwr caneuon, neu weithiwr busnes cerddoriaeth proffesiynol, sy'n astudio yn y Coleg Merthyr Tudful, yn eich helpu i ddatblygu sgiliau sy'n berthnasol i'r diwydiant mewn amgylchedd galwedigaethol heriol, cefnogol a chreadigol. Rydym yn cynnig addysg gerddorol amrywiol a chrwn a fydd yn eich ymestyn a'ch herio, yn ogystal â rhoi'r ystod eang o sgiliau sydd eu hangen arnoch i lwyddo yn y diwydiant.

Gofynion Mynediad

Cymhwyster Lefel 2 mewn cerddoriaeth. Cyfwerth â phedair gradd TGAU (i gynnwys un pwnc yn profi'r defnydd o Saesneg). Gofynnir i chi fynychu clyweliad fel rhan o'r gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn

Beth fydda i'n dysgu?

On this course you will study: Live Performance, Music video Composition, Recording, Music Technology, Professional Development, The Music Industry, Instrument Tuition, Creating Film Scores.

Asesiad Cwrs

Bydd p'un ai eich nod yw bod yn berfformiwr, cynhyrchydd, cyfansoddwr caneuon, neu weithiwr busnes cerddoriaeth proffesiynol, sy'n astudio yn y Coleg Merthyr Tudful, yn eich helpu i ddatblygu sgiliau sy'n berthnasol i'r diwydiant mewn amgylchedd galwedigaethol heriol, cefnogol a chreadigol. Rydym yn cynnig addysg gerddorol amrywiol a chrwn a fydd yn eich ymestyn a'ch herio, yn ogystal â rhoi'r ystod eang o sgiliau sydd eu hangen arnoch i lwyddo yn y diwydiant.

Dilyniant Gyrfa

Seiliedig ar waith cwrs, gan gynnwys Prosiect Mawr Terfynol

Hyd

01 Awst 2024 - 31 Gorffennaf 2025

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite