Gwibio i'r prif gynnwys

Diploma UAL mewn Cerddoriaeth Lefel 3

Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Bydd p'un ai eich nod yw bod yn berfformiwr, cynhyrchydd, cyfansoddwr caneuon, neu weithiwr busnes cerddoriaeth proffesiynol, sy'n astudio yn y Coleg Merthyr Tudful, yn eich helpu i ddatblygu sgiliau sy'n berthnasol i'r diwydiant mewn amgylchedd galwedigaethol heriol, cefnogol a chreadigol. Rydym yn cynnig addysg gerddorol amrywiol a chrwn a fydd yn eich ymestyn a'ch herio, yn ogystal â rhoi'r ystod eang o sgiliau sydd eu hangen arnoch i lwyddo yn y diwydiant.

Gofynion Mynediad

Cymhwyster Lefel 2 mewn cerddoriaeth. Cyfwerth â phedair gradd TGAU (i gynnwys un pwnc yn profi'r defnydd o Saesneg). Gofynnir i chi fynychu clyweliad fel rhan o'r gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn

Beth fydda i'n dysgu?

Ar y cwrs hwn byddwch yn astudio: Perfformiad Byw, Cyfansoddi Fideo Cerddoriaeth, Recordio, Technoleg Cerddoriaeth, Datblygiad Proffesiynol, Y Diwydiant Cerddoriaeth, Hyfforddiant Offerynnau, Creu Sgoriau Ffilm.

Asesiad Cwrs

Seiliedig ar waith cwrs, gan gynnwys Prosiect Mawr Terfynol

Dilyniant Gyrfa

Mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn symud ymlaen i addysg uwch, conservatoires, gyrfaoedd mewn cerddoriaeth fel perfformiwr, athro neu'r diwydiant recordio.

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite