Gwibio i'r prif gynnwys

UAL L3 Diploma Estynedig yn y Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu

  • Home
  • Courses
  • UAL L3 Diploma Estynedig yn y Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu
Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Mae gan y Celfyddydau Perfformio a Drama amrywiaeth o gyfleoedd i ddysgwyr gan gynnwys ymweliadau theatr, gweithdai ymarferwyr, cysylltiadau agos â Theatr y Sherman a Sefydliad y Celfyddydau Barcelona. Mae'r adran wedi hen ennill ei phlu gyda chyfraddau llwyddiant o 100% ym mhob maes ac mae dysgwyr yn symud ymlaen i rai o'r rhaglenni galwedigaethol gorau yn y wlad gan gynnwys Ysgol Actio Guildford ac RADA.

Gofynion Mynediad

•Cymhwyster Lefel 2 yn y celfyddydau perfformio. •Cyfwerth â phedair gradd C mewn TGAU (i gynnwys un pwnc sy'n profi'r defnydd o Saesneg). •Profiad bywyd a chyflogaeth (ar gyfer dysgwyr aeddfed yn unig).

Beth fydda i'n dysgu?

Ar y cwrs hwn byddwch yn astudio: Techneg Actio, techneg Lleisiol, Techneg Symud Cyfoes, Perfformiad Wedi'i Sgriptio, Perfformiad Theatr Gerddorol, Dyfeisio, Paratoi ar gyfer Clyweliadau.

Asesiad Cwrs

Seiliedig ar waith cwrs, gan gynnwys Prosiect Mawr Terfynol

Dilyniant Gyrfa

Mae llawer o fyfyrwyr yn gwneud cais i leoedd yn y brifysgol ac yn cael cynnig lleoedd iddynt astudio cyrsiau lefel uwch mewn astudiaethau theatr a drama neu maent yn symud ymlaen i yrfa yn y celfyddydau perfformio. Dyma'r cwrs delfrydol i'r rhai sy'n dymuno symud ymlaen i ysgolion Drama galwedigaethol fel CBCDC ac RADA

Hyd

01 Awst 2024 - 31 Gorffennaf 2025

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite