Gwibio i'r prif gynnwys

Diploma Lefel 3 IMI mewn Egwyddorion Trwsio Cerbydau Ysgafn a Diagnostig

  • Home
  • Courses
  • Diploma Lefel 3 IMI mewn Egwyddorion Trwsio Cerbydau Ysgafn a Diagnostig
Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Yr IMI yw'r corff proffesiynol ar gyfer pobl sy'n cael eu cyflogi neu sy'n chwilio am waith yn y diwydiant moduron. Hefyd yr IMI yw prif gorff dyfarnu ar gyfer y diwydiant manwerthu moduron.

Gofynion Mynediad

Cwblhau cymhwyster Lefel 2 priodol mewn Technoleg Cerbydau yn llwyddiannus.

Beth fydda i'n dysgu?

Mae'r cyrsiau hyn yn gallu darparu'r ystod ehangaf o wybodaeth dechnegol, sy'n angenrheidiol er mwyn dod yn dechnegydd cerbydau modur medrus, prif dechnegydd neu ganiatáu dilyniant i addysg uwch. Mae’r cymhwyster yn addas ar gyfer pob lefel o ymgeiswyr o Lefel Mynediad hyd at gyrsiau technegwyr Lefel 3

Asesiad Cwrs

Cyfuniad o asesiadau allanol (arholiadau) a'u gosod yn allanol a'u marcio'n fewnol.

Dilyniant Gyrfa

I rai dysgwyr gallai'r cymhwyster hwn eu paratoi ar gyfer dilyniant i ddysgu a hyfforddiant pellach. I eraill, gallai'r cymhwyster hwn hefyd roi cydnabyddiaeth ddefnyddiol i'w sgiliau a'u gwybodaeth ymarferol, i gynorthwyo eu cyfleoedd gyrfa

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite