Gwibio i'r prif gynnwys

Lefel A Iaith a Llenyddiaeth Saesneg

Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Mae astudio Safon Uwch Saesneg Iaith a Llenyddiaeth yn ysbrydoli dysgwyr i ddarllen cyfoeth o lenyddiaeth ac wrth wneud hynny, cymhwyso eu gwybodaeth am derminoleg ieithyddol a llythrennedd i ystod o destunau ffuglen a ffeithiol. Bydd hyn yn galluogi dysgwyr i ddatblygu gwybodaeth sicr am y cyfnodau llythrennedd, cael cipolwg ar wahanol fathau o destunau a chyfoethogi eu dealltwriaeth ddiwylliannol, economaidd-gymdeithasol, hanesyddol a gwleidyddol o lenyddiaeth o'r 16eg Ganrif hyd at yr Ugeinfed Ganrif.

Gofynion Mynediad

5 TGAU graddau A* i C gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg, gyda gradd B neu uwch mewn Saesneg Iaith.

Beth fydda i'n dysgu?

Bydd dysgwyr hefyd yn cael cyfle i ymgysylltu ag ysgrifennu creadigol drwy archwilio gwahanol 'genres' a mathau o destunau fel dramâu sgrin, flogiau, blogiau, dramâu a nofelau. Bydd dysgwyr yn dod yn gyfarwydd â chyflwyno aml-foddol wrth ymgodymu â thrawsgrifiadau llafar; ddysgu am y cyfryngau, newyddiaduraeth a hyd yn oed cael cyfle i gyhoeddi eu hysgrifennu eu hunain. Diffinnir y cwrs gan ei allu i ysbrydoli trywydd ymholi beirniadol a chreadigol wrth ddadansoddi ac ysgrifennu llu o destunau.

Asesiad Cwrs

80% Arholiadau; Gwaith cwrs 20%

Dilyniant Gyrfa

Mae llawer o fyfyrwyr yn gwneud cais i'r brifysgol ac yn cael cynnig lleoedd yn y brifysgol i astudio cyrsiau fel Llenyddiaeth Saesneg, Ieithyddiaeth a Newyddiaduraeth, Drama, y Gyfraith, Hanes neu Wleidyddiaeth

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite