Gwibio i'r prif gynnwys

Lefel A Llenyddiaeth Saesneg

Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Mae astudio Lefel A Llenyddiaeth Saesneg yn ysbrydoli dysgwyr i ddarllen cyfoeth o lenyddiaeth ffuglen ac wrth wneud hynny, cymhwyso eu gwybodaeth am derminoleg llythrennedd a dealltwriaeth o ddamcaniaeth feirniadol llythrennedd. Bydd dysgwyr yn dod yn ddarllenwyr brwd ac yn cael cyfle i ymgysylltu â chyfnodau amser Fictoraidd, Ôl-ryfel a'r Ugeinfed Ganrif sy'n ceisio llywio eu dealltwriaeth ddiwylliannol, economaidd-gymdeithasol, hanesyddol a gwleidyddol o destun ymhellach.

Gofynion Mynediad

5 TGAU graddau A* i C gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg, gyda gradd B neu uwch mewn Saesneg Iaith.

Beth fydda i'n dysgu?

Bydd dysgwyr yn ymgysylltu â therminoleg llwyfannu wrth ddadansoddi dramâu; datblygu eu dehongliad o gymeriad, plotio thema mewn rhyddiaith ac archwilio'r ystyron cudd mewn barddoniaeth. Diffinnir y cwrs gan ei allu i ysbrydoli trywydd ymholi beirniadol a chreadigol wrth ddadansoddi'r clasuron.

Asesiad Cwrs

80% Arholiadau; Gwaith cwrs 20%

Dilyniant Gyrfa

Mae llawer o fyfyrwyr yn gwneud cais i'r brifysgol ac yn cael cynnig lleoedd yn y brifysgol i astudio cyrsiau fel Llenyddiaeth Saesneg, Ysgrifennu Creadigol a Newyddiaduraeth, Drama, y Gyfraith, Hanes a Gwleidyddiaeth.

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite