Gwibio i'r prif gynnwys

Gradd Sylfaen eChwaraeon

Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Diploma Estynedig Cenedlaethol BTEC mewn pwnc perthnasol neu ddau bwnc lefel Uwch, o leiaf un mewn pwnc perthnasol. Mae croeso i fyfyrwyr aeddfed ar y cwrs, rydym yn ystyried achredu dysgu blaenorol, dysgu seiliedig ar waith a dyheadau gyrfa ymgeiswyr.

Gofynion Mynediad

A BTEC National Extended Diploma in a relevant subject or Two Advanced level subjects, at least one in a relevant subject. Mature students are welcome on the course, we take into account accreditation of prior learning, work based learning and candidates career aspirations.

Beth fydda i'n dysgu?

Aseiniadau

Asesiad Cwrs

Bydd cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus yn eich galluogi i symud ymlaen i raglen radd neu ddylunio a datblygu meddalwedd, rhaglennu, dadansoddi meddalwedd, dylunio a datblygu gwe, datblygwr cronfa ddata, datblygwr gemau, seiberddiogelwch, cymorth technegol TG a pheirianydd rhwydwaith.

Dilyniant Gyrfa

Graduates may find employment opportunities as Esports managers, event organisers, broadcasters, analysts, journalists, or game designers. Broadcasters and journalists cover Esports news and events, while analysts use data to provide insights into player and team performance. Game designers create the games that are played in Esports competitions, and may also work on developing new technologies and platforms for Esports. Graduates may also pursue careers in marketing, advertising, or PR within the Esports industry.

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite