Gwibio i'r prif gynnwys

BTEC L3 Diploma Estynedig Cenedlaethol mewn Technoleg Gwybodaeth

  • Home
  • Courses
  • BTEC L3 Diploma Estynedig Cenedlaethol mewn Technoleg Gwybodaeth
Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Mae'r rhaglen lefel 3 yn cwmpasu sawl agwedd, gan roi'r llwybr dilyniant ehangaf i chi mewn IT. Mae'r ail flwyddyn o'r cwrs hwn yn galluogi dysgwyr i ganolbwyntio ar Seiberddiogelwch, Rheoli Prosiectau IT, Animeiddio Digidol, Rhyngrwyd Pethau a Datblygu Gemau Cyfrifiadurol.

Gofynion Mynediad

5 TGAU gradd C neu uwch, neu gyfwerth. Hefyd diddordeb mewn Cyfrifiadura, Graffeg, Animeiddio, Rhaglennu Gwe a Seiberddiogelwch.

Beth fydda i'n dysgu?

Seiberddiogelwch a Rheoli Digwyddiadau – yma byddwch yn dysgu am fygythiadau seiber, rheoli risg a gweithgarwch fforensig. Rheoli Prosiectau IT, byddwch yn cynllunio, monitro a rheoli prosiect IT byd go iawn. Animeiddio ac Effeithiau Digidol – byddwch yn creu animeiddiad graffigol, lle byddwch yn cynnwys eich sain eich hun ac yn gweithredu FX arbennig. Mae'r Rhyngrwyd Pethau – dyfeisiau rhyngrwyd cysylltiedig o'n cwmpas, ffonau, teledu clyfar, ceir di-yrrwr. Byddwch yn dylunio ac yn prototeipio dyfais sy'n gysylltiedig â'r rhyngrwyd i ddatrys problem. Datblygu Gemau Cyfrifiadurol – Yma byddwch yn prototeipio ac yn datblygu gêm gyfrifiadurol.

Asesiad Cwrs

Gwaith cwrs ac asesiad ffurfiol

Dilyniant Gyrfa

Bydd cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus yn rhoi dilyniant i chi i gyflogaeth, y cwrs Cyfrifiadura HND yn y coleg neu sefydliad Addysg Uwch arall.

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite