Gwibio i'r prif gynnwys

BTEC L3 Diploma Cenedlaethol Sylfaen mewn Technoleg Gwybodaeth

  • Home
  • Courses
  • BTEC L3 Diploma Cenedlaethol Sylfaen mewn Technoleg Gwybodaeth
Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Mae'r rhaglen lefel 3 yn cwmpasu sawl agwedd, gan roi'r llwybr dilyniant ehangaf i chi mewn IT. Mae'r flwyddyn gyntaf hon o'r cwrs hwn yn galluogi dysgwyr i ganolbwyntio ar Systemau Technoleg, Datblygu'r We, Rhaglennu, Defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol mewn Busnes, Creu Systemau a Datblygu Apiau Symudol.

Gofynion Mynediad

5 TGAU gradd C neu uwch, neu gyfwerth. Hefyd diddordeb mewn Cyfrifiadura, Graffeg, Animeiddio, Rhaglennu Gwe a Seiberddiogelwch.

Beth fydda i'n dysgu?

Systemau Technoleg Gwybodaeth – yma byddwch yn dysgu popeth am galedwedd a meddalwedd technoleg, rhwydweithiau, AI, technoleg sy'n datblygu, dyfeisiau digidol, cyfrifiadura cwmwl, systemau gweithredu Datblygu'r We – yma byddwch yn datblygu ac yn codio gwefan symudol/bwrdd gwaith Byddwch hefyd yn creu eich graffeg eich hun. Rhaglennu – yma byddwch yn dysgu sut i raglennu a datblygu rhaglen sgorio twrnamaint Defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol mewn Busnes – yma byddwch yn dysgu sut mae busnesau'n defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol a byddwch yn dangos hyn mewn sefyllfa fyw. Creu Systemau i Reoli Gwybodaeth – byddwch yn creu ac yn profi system busnes byw Datblygu Apiau Symudol – byddwch yn cynllunio ac yn datblygu ap symudol gan ddefnyddio stiwdio Android

Asesiad Cwrs

Gwaith cwrs ac asesiad ffurfiol

Dilyniant Gyrfa

Bydd cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus yn rhoi dilyniant i chi i gyflogaeth, y cwrs Cyfrifiadura HND yn y coleg neu sefydliad Addysg Uwch arall.

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite