Gwibio i'r prif gynnwys

BTEC L3 Diploma Cenedlaethol Sylfaen mewn Technoleg Gwybodaeth

  • Home
  • Courses
  • BTEC L3 Diploma Cenedlaethol Sylfaen mewn Technoleg Gwybodaeth
Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Mae'r rhaglen lefel 3 yn cwmpasu sawl agwedd, gan roi'r llwybr dilyniant ehangaf i chi mewn IT. Mae'r flwyddyn gyntaf hon o'r cwrs hwn yn galluogi dysgwyr i ganolbwyntio ar Systemau Technoleg, Datblygu'r We, Rhaglennu, Defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol mewn Busnes, Creu Systemau a Datblygu Apiau Symudol.

Gofynion Mynediad

5 TGAU gradd C neu uwch, neu gyfwerth. Hefyd diddordeb mewn Cyfrifiadura, Graffeg, Animeiddio, Rhaglennu Gwe a Seiberddiogelwch.

Beth fydda i'n dysgu?

Medi 20

Asesiad Cwrs

Mae'r rhaglen lefel 3 yn cwmpasu sawl agwedd, gan roi'r llwybr dilyniant ehangaf i chi mewn IT. Mae'r flwyddyn gyntaf hon o'r cwrs hwn yn galluogi dysgwyr i ganolbwyntio ar Systemau Technoleg, Datblygu'r We, Rhaglennu, Defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol mewn Busnes, Creu Systemau a Datblygu Apiau Symudol.

Dilyniant Gyrfa

Gwaith cwrs ac asesiad ffurfiol

Hyd

01 Awst 2024 - 31 Gorffennaf 2025

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite