Gwibio i'r prif gynnwys

UAL L3 Cyfrifiadura Creadigol a Dylunio Gemau BLWYDDYN 1

  • Home
  • Courses
  • UAL L3 Cyfrifiadura Creadigol a Dylunio Gemau BLWYDDYN 1
Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Bydd y cwrs 2 flynedd hwn yn rhoi cyfle i ddysgwyr ddatblygu prototeip gweithredol o gêm 2D a 3D gan ddefnyddio meddalwedd diwydiant. Bydd dysgwyr yn creu ffug ddyluniadau a chaeau gemau a sgiliau ymchwil sydd eu hangen ar gyfer cyflogaeth neu ddilyniant i addysg AU.

Gofynion Mynediad

5 Gradd A*-C TGAU neu gyfwerth

Beth fydda i'n dysgu?

Yn ystod y flwyddyn astudio gyntaf byddwch yn ymdrin â: Datblygu gemau 2D a syniadau rolau a chyfleoedd yn y diwydiant dylunio gemau. Dylunio gemau dylunio/datblygu gemau 2D. Prosiect mawr terfynol unigol ar gyfer dylunio gemau 2D

During the second year, you will cover: 3D games design and development, marketing and promotion of games, presenting your work and skills for progression and a final major project for 2D/3D games development.

Asesiad Cwrs

Seiliedig ar waith cwrs

Dilyniant Gyrfa

Bydd cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus yn rhoi dilyniant i chi i gyflogaeth neu sefydliad Addysg Uwch i astudio Cyfrifiadura Creadigol a Gemau.

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite