Gwibio i'r prif gynnwys

Cyfrifiadureg Safon Uwch

Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Mae ein cwrs cyfrifiadura yn cynnig sylfaen ardderchog i chi ennill y wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau i'ch helpu i gynyddu eich siawns o gael gwaith, gan roi'r cyfle i chi arbenigo mewn gwahanol feysydd. Fel Dylunio Gemau, Diogelwch Systemau, Rhyngwynebau Defnyddwyr, Diogelwch Cyfrifiadurol a Fforensig, Datblygu Gwefannau, neu raglennu.

Gofynion Mynediad

5 Gradd A*-C TGAU, rhaid i ymgeiswyr gael gradd B neu uwch mewn TGAU Mathemateg neu bwnc sy'n gysylltiedig â Thechnoleg/Gwyddoniaeth a C neu uwch mewn TGAU Saesneg.

Beth fydda i'n dysgu?

Mae Cyfrifiadureg Safon Uwch yn rhoi cyfle i ddysgwyr ddysgu am bensaernïaeth gyfrifiadurol, cynrychioli data, rhaglennu, algorithmau, gatiau rhesymeg, cyfathrebu rhwydwaith a chyfrifiadureg mewn cymdeithas. Mae gan y cwrs hwn swm sylweddol o raglennu i ddatrys problemau ac mae'n darparu dilyniant i raglennu, dadansoddi meddalwedd a dylunio.

Asesiad Cwrs

Arholiadau

Dilyniant Gyrfa

Mae llawer o fyfyrwyr yn symud ymlaen i'r brifysgol i astudio Cyfrifiadureg, Peirianneg Meddalwedd, AI, Roboteg a rhaglennu, cyflogaeth neu brentisiaethau.

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite