Gwibio i'r prif gynnwys

Lefel A Hanes

Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Mae manylebau newydd CBAC yn cymryd agwedd gyffrous at Lefel A Hanes. Mae'n cyfuno'r agwedd draddodiadol 'Beth ddigwyddodd?' ar waith yr haneswyr gyda mwy o bwyslais ar yr agweddau 'Pam?' a 'Sut?'. Mae hwn yn gyflwyniad effeithiol i'r ffordd y caiff Hanes ei astudio yn y brifysgol, a addysgir drwy ystod o bynciau cyffrous, emosiynol ac ymgysylltiol.

Gofynion Mynediad

O leiaf 5 gradd A* i C mewn TGAU, gyda gradd B mewn Hanes neu Saesneg yn delfrydol.

Beth fydda i'n dysgu?

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud synnwyr o fyd heddiw dylech astudio Hanes. Mae'r sgiliau'n aros gyda chi am oes: y gallu i esbonio; ymchwilio'n annibynnol; meddwl yn feirniadol. Gellir cymhwyso'r rhain mewn meysydd eraill, nid dim ond opsiynau gyrfa amlwg fel y gyfraith, gwleidyddiaeth, neu newyddiaduraeth. Yn bwysicaf oll, cewch y gallu i wneud synnwyr o ddigwyddiadau mewn byd sy'n newid yn barhaus y bydd eich cenhedlaeth chi'n ei etifeddu.

Asesiad Cwrs

Y cwrs UG Cymdeithas a Gwleidyddiaeth Prydain 1780-1880 (Lefel A 25% - Arholiad). Weimar Yr Almaen 1918-1933 (Lefel A 25% - Arholiad).

Dilyniant Gyrfa

Mae hanes yn gymhwyster gwerthfawr ar gyfer nifer diderfyn o gyrsiau. Fe'i gwerthfawrogir yn aml gan brifysgolion ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio pynciau sy'n ymddangos yn ddigyswllt, megis meddygaeth, y gwyddorau neu beirianneg, gan ei fod yn dangos diddordeb ehangach a sgiliau defnyddiol na fydd pob ymgeisydd efallai'n eu meddu. Mae cyrsiau sydd â chyswllt amlwg yn cynnwys: Hanes, Hanes Cymru, Gwleidyddiaeth, y Gyfraith, Addysg, Archaeoleg, Treftadaeth a Thwristiaeth.

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite