Gwibio i'r prif gynnwys

Lefel Mynediad 2

Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Aseiniadau ysgrifenedig, arholiadau, cyflwyniadau, gweithgareddau ymarferol

Gofynion Mynediad

No formal qualifications are required. All prospective students are interviewed and assessed prior to being offered a place

Beth fydda i'n dysgu?

Caiff dysgwyr eu cyflwyno i ystod o feysydd pwnc academaidd sy'n gysylltiedig â'r rhaglenni gofal iechyd; Mae'r rhain yn cynnwys Bioleg a Chymdeithaseg. Yn y cwrs byddwch hefyd yn astudio'r cymhwyster craidd iechyd a gofal cymdeithasol (oedolion), sy'n ofyniad hanfodol i weithio yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol. Bydd y cwrs yn adeiladu ar eich profiadau personol ac anogir y dysgwyr i gymryd rhan ac ennill profiad gwirfoddol.

Asesiad Cwrs

Aseiniadau ysgrifenedig, arholiadau, cyflwyniadau, gweithgareddau ymarferol

Dilyniant Gyrfa

Bydd cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn eich galluogi i fynd ymlaen i amrywiaeth o gyrsiau gan gynnwys mynediad i addysg uwch, iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant. Gan y byddwch yn dychwelyd i ddysgu yn y coleg, rhaid i chi fod yn barod i neilltuo amser ar gyfer astudio preifat drwy gydol y cwrs, ar ben eich amser yn y coleg.

Hyd

02 Medi 2024 - 27 Mehefin 2025

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite