Gwibio i'r prif gynnwys

Mynediad i'r Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

  • Home
  • Courses
  • Mynediad i'r Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol
Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Mae hwn yn gwrs dwys a rhaid i ymgeiswyr fod yn sicr eu bod yn barod ar gyfer gofynion academaidd a llwyth gwaith y cwrs.  Wrth gwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, mae myfyrwyr yn ennill y cymhwyster Diploma Mynediad i AU.  Mae hwn yn gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol a dderbynnir ar gyfer mynediad i gyrsiau Addysg Uwch.

Gofynion Mynediad

Caiff pob darpar fyfyriwr ei gyfweld a'i asesu cyn cael cynnig lle. Mae angen i ymgeiswyr fod yn ymwybodol y byddant yn destun ymholiad manylach gan y swyddfa cofnodion troseddol pan fyddant yn gwneud cais i'r brifysgol.

Beth fydda i'n dysgu?

Mae'r cwrs Mynediad i'r Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol wedi'i gynllunio i'ch arfogi â'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen i symud ymlaen i gyrsiau addysg uwch fel addysgu, llenyddiaeth, hanes a daearyddiaeth, seicoleg, cymdeithaseg, newyddiaduraeth, gwasanaethau prawf, gweithiwr ieuenctid a llawer mwy.

Asesiad Cwrs

Aseiniadau ac arholiadau ysgrifenedig

Dilyniant Gyrfa

Wrth gwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, mae myfyrwyr yn ennill y cymhwyster Diploma Mynediad i AU. Mae hwn yn gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol a dderbynnir ar gyfer mynediad i gyrsiau Addysg Uwch

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Related careers

Social and Humanities Scientists

Brief Description

Social and humanities scientists study and analyse human behaviour and the origin, structure and characteristics of language; undertake research in areas such as sociology, economics, politics, archaeology, history, philosophy, literature, the arts; organise the collection of qualitative and quantitative information, and perform subsequent analyses.

Average Salary

£31835

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite