Gwibio i'r prif gynnwys

Mynediad i'r Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

  • Home
  • Courses
  • Mynediad i'r Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol
Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Mae hwn yn gwrs dwys a rhaid i ymgeiswyr fod yn sicr eu bod yn barod ar gyfer gofynion academaidd a llwyth gwaith y cwrs.  Wrth gwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, mae myfyrwyr yn ennill y cymhwyster Diploma Mynediad i AU.  Mae hwn yn gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol a dderbynnir ar gyfer mynediad i gyrsiau Addysg Uwch.

Gofynion Mynediad

Caiff pob darpar fyfyriwr ei gyfweld a'i asesu cyn cael cynnig lle. Mae angen i ymgeiswyr fod yn ymwybodol y byddant yn destun ymholiad manylach gan y swyddfa cofnodion troseddol pan fyddant yn gwneud cais i'r brifysgol.

Beth fydda i'n dysgu?

Medi 21

Asesiad Cwrs

Mae hwn yn gwrs dwys a rhaid i ymgeiswyr fod yn sicr eu bod yn barod ar gyfer gofynion academaidd a llwyth gwaith y cwrs.  Wrth gwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, mae myfyrwyr yn ennill y cymhwyster Diploma Mynediad i AU.  Mae hwn yn gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol a dderbynnir ar gyfer mynediad i gyrsiau Addysg Uwch.

Dilyniant Gyrfa

Aseiniadau ac arholiadau ysgrifenedig

Hyd

02 Medi 2024 - 27 Mehefin 2025

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite