Gwibio i'r prif gynnwys

Mynediad i Ofal Iechyd Diploma Addysg Uwch

  • Home
  • Courses
  • Mynediad i Ofal Iechyd Diploma Addysg Uwch
Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Cwrs dwys amser llawn blwyddyn i baratoi ar gyfer y brifysgol. Paratoi dysgwyr i fod yn hunangyfeiriedig ac yn annibynnol, mewn amgylchedd dysgu cefnogol drwy ddarparu cyfleoedd i ddatblygu sgiliau astudio gan gynnwys sgiliau rheoli amser ac ymchwil. Wedi'i deilwra i weddu i'r rhai sy'n dymuno parhau i raddau a gyrfaoedd mewn nyrsio, bydwreigiaeth, ymarferwyr adran llawdriniaeth, therapi galwedigaethol, podiatreg, radiograffeg a gweinyddu iechyd, ymhlith eraill. Mae'r cwrs yn cyflwyno dysgwyr i ystod o feysydd pwnc academaidd sy'n gysylltiedig â'r rhaglenni addysg uwch sy'n ymwneud â gofal iechyd; mae'r rhain yn cynnwys bioleg, cymdeithaseg a seicoleg. Adfywio a diweddaru dysgu o ran mathemateg a Saesneg gyda'r cyfle ychwanegol i ennill cymwysterau Sgiliau Hanfodol Dinas ac Urddau Cymru mewn Rhifedd a Llythrennedd. Mae'n rhoi cyfle i ddysgwyr brofi ystod o ddulliau asesu wrth baratoi ar gyfer y rhai a fydd yn dod ar eu traws mewn Addysg Uwch.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, rydym yn rhoi ystyriaeth unigol a gofalus lawn i bob cais. Rydym hefyd yn disgwyl gweld sgiliau rhyngbersonol da, ymrwymiad i'r maes astudio a brwdfrydedd a dealltwriaeth o'ch llwybr gyrfa dewisol. Mae cyrsiau myn

Beth fydda i'n dysgu?

Medi 21

Asesiad Cwrs

Cwrs dwys amser llawn blwyddyn i baratoi ar gyfer y brifysgol. Paratoi dysgwyr i fod yn hunangyfeiriedig ac yn annibynnol, mewn amgylchedd dysgu cefnogol drwy ddarparu cyfleoedd i ddatblygu sgiliau astudio gan gynnwys sgiliau rheoli amser ac ymchwil. Wedi'i deilwra i weddu i'r rhai sy'n dymuno parhau i raddau a gyrfaoedd mewn nyrsio, bydwreigiaeth, ymarferwyr adran llawdriniaeth, therapi galwedigaethol, podiatreg, radiograffeg a gweinyddu iechyd, ymhlith eraill. Mae'r cwrs yn cyflwyno dysgwyr i ystod o feysydd pwnc academaidd sy'n gysylltiedig â'r rhaglenni addysg uwch sy'n ymwneud â gofal iechyd; mae'r rhain yn cynnwys bioleg, cymdeithaseg a seicoleg. Adfywio a diweddaru dysgu o ran mathemateg a Saesneg gyda'r cyfle ychwanegol i ennill cymwysterau Sgiliau Hanfodol Dinas ac Urddau Cymru mewn Rhifedd a Llythrennedd. Mae'n rhoi cyfle i ddysgwyr brofi ystod o ddulliau asesu wrth baratoi ar gyfer y rhai a fydd yn dod ar eu traws mewn Addysg Uwch.

Dilyniant Gyrfa

Aseiniadau ysgrifenedig, arholiadau, cyflwyniadau, gweithgareddau ymarferol

Hyd

02 Medi 2024 - 27 Mehefin 2025

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite