Gwibio i'r prif gynnwys

Tystysgrif VTCT Barbwra Lefel 3

Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Asesiad trwy arsylwi ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, astudiaethau achos, profion diwedd uned

Gofynion Mynediad

NVQ Level 2 or equivalent in womens or gents hairdressing – Applicants are selected on interview.

Beth fydda i'n dysgu?

NVQ Lefel 2 neu gyfwerth mewn trin gwallt menywod neu ddynion – Dewisir ymgeiswyr ar gyfweliad.

Asesiad Cwrs

Gall y cymhwyster hwn arwain yn uniongyrchol at gyflogaeth yn y diwydiant barbwra fel uwch farbwr, rheolwr salon neu i weithio fel barbwr annibynnol.

Dilyniant Gyrfa

Angen gwisg ac offer trin gwallt

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite