Gwibio i'r prif gynnwys

Diploma Trin Gwallt Lefel 3

Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Asesiad trwy arsylwi ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, astudiaethau achos, profion diwedd uned

Gofynion Mynediad

NVQ Level 2 or equivalent - Applicants are selected on interview and a skills test. Progression between levels is not automatic.

Beth fydda i'n dysgu?

NVQ Lefel 2 neu gyfwerth - Dewisir ymgeiswyr ar gyfweliad a prawf sgiliau. Nid yw dilyniant rhwng lefelau yn awtomatig.

Asesiad Cwrs

Gall y cymhwyster hwn arwain yn uniongyrchol at gyflogaeth yn y diwydiant trin gwallt fel steilydd. Gallai'r cymhwyster hefyd arwain at ddilyniant fel uwch steilydd, rheolwr salon neu i weithio fel triniwr gwallt annibynnol.

Dilyniant Gyrfa

Angen gwisg ac offer trin gwallt

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite