Gwibio i'r prif gynnwys

Diploma Trin Gwallt Lefel 3

Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Asesiad trwy arsylwi ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, astudiaethau achos, profion diwedd uned

Gofynion Mynediad

NVQ Level 2 or equivalent - Applicants are selected on interview and a skills test. Progression between levels is not automatic.

Beth fydda i'n dysgu?

Mae Diploma Lefel 3 VTCT mewn Trin Gwallt Menywod yn gymhwyster sydd wedi'i gynllunio'n benodol i ddatblygu eich sgiliau ymarferol i lefel uwch drwy amrywiaeth o dechnegau yn yr unedau canlynol; y grefft greadigol o dorri gwallt menywod, y sgil artistig o

Asesiad Cwrs

Asesiad trwy arsylwi ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, astudiaethau achos, profion diwedd uned

Dilyniant Gyrfa

Gall y cymhwyster hwn arwain yn uniongyrchol at gyflogaeth yn y diwydiant trin gwallt fel steilydd. Gallai'r cymhwyster hefyd arwain at ddilyniant fel uwch steilydd, rheolwr salon neu i weithio fel triniwr gwallt annibynnol.

Hyd

01 Awst 2024 - 31 Gorffennaf 2025

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite