Gwibio i'r prif gynnwys

Diploma Trin Gwallt Lefel 2

Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Asesiad trwy arsylwi ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, astudiaethau achos, profion diwedd uned

Gofynion Mynediad

Applicants are selected on interview. Progression between levels is not automatic

Beth fydda i'n dysgu?

Dewisir ymgeiswyr ar gyfweliad. Nid yw dilyniant rhwng lefelau yn awtomatig

Asesiad Cwrs

Bydd dysgwyr sy'n cwblhau'r cymhwyster hwn yn llwyddiannus yn cael cyfle i symud ymlaen i gymwysterau galwedigaethol Lefel 3 mewn Trin Gwallt a Barbwra. Gall y cymhwyster hwn hefyd arwain yn uniongyrchol at gyflogaeth dan oruchwyliaeth

Dilyniant Gyrfa

Angen gwisg ac offer trin gwallt

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite