Gwibio i'r prif gynnwys

Diploma Sylfaen Lefel 2 City & Guilds mewn Electro-dechnegol a'r Amgylchedd Adeiledig

  • Home
  • Courses
  • Diploma Sylfaen Lefel 2 City & Guilds mewn Electro-dechnegol a'r Amgylchedd Adeiledig
Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Bydd dysgwyr yn cwblhau cyflwyniad i'r sectorau Electro-Dechnegol a'r amgylchedd adeiledig. Yn ogystal â'u hastudiaethau mewn gosodiadau trydanol, bydd angen i ddysgwyr hefyd astudio sgil crefft adeiladu ychwanegol.

Gofynion Mynediad

4 TGAU gan gynnwys lleiafswm o raddau D mewn Mathemateg ac Iaith Saesneg.

Beth fydda i'n dysgu?

Mae'r cymhwyster hwn yn caniatáu i'r dysgwr feithrin gwybodaeth a sgiliau crefft gosod trydanol. Nid oes angen tystiolaeth alwedigaethol o'r gweithle, felly mae'n addas ar gyfer dysgwyr nad ydynt yn gweithio yn y diwydiant trydanol ar hyn o bryd (ond a allai ddymuno gwneud hynny).

Asesiad Cwrs

Cyfuniad o asesiadau ymarferol a asesir yn allanol (arholiadau) ac asesiadau ymarferol wedi'u gosod yn allanol ac wedi'u marcio'n fewnol sy'n seiliedig ar brosiectau.

Dilyniant Gyrfa

Gall cwblhau'n llwyddiannus alluogi dysgwyr i symud ymlaen i lwybr prentisiaeth mewn Gosodiad Trydanol neu symud ymlaen i Ddiploma Dilyniant Lefel 2 EAL mewn Gosodiadau Trydanol

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite