Gwibio i'r prif gynnwys

ESOL Mynediad 3

Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Mae Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL) yn cynnig cyfle i ddysgwyr ddechrau neu wella eu Saesneg.

Gofynion Mynediad

Dim gofynion mynediad

Beth fydda i'n dysgu?

Mae ein cyrsiau ESOL yn canolbwyntio ar sgiliau Saesneg, cyfathrebu, rhifedd, cyfrifiadureg, galwedigaethol a chyflogadwyedd bob dydd.

Asesiad Cwrs

Dilyniant Gyrfa

Mae llawer o'n dysgwyr yn symud ymlaen i gyrsiau amser llawn neu ran-amser yn y coleg, gan gynnwys Busnes, Gofal Plant a Chwaraeon. Mae rhai wedi symud ymlaen i Raddau Sylfaen gan gynnwys Busnes a Ffotograffiaeth yn ogystal ag astudio yn y Brifysgol.

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Related careers

Authors, Writers and Translators

Brief Description

Job holders in this unit group write, edit and evaluate literary material for publication excluding material for newspapers, magazines and other periodicals but including scripts and narrative for film, TV, radio and computer games and animations; and translate spoken and written statements into different languages.

Average Salary

£27289

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite