Gwibio i'r prif gynnwys

CBAC L2 Ymarfer a Theori Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygu Plant

  • Home
  • Courses
  • CBAC L2 Ymarfer a Theori Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygu Plant
Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

O leiaf 4 TGAU gradd A*-D gan gynnwys gradd C mewn Saesneg a/neu Fathemateg a chyfweliad a chyfeiriadau ffurfiol. Gellir ystyried cymhwyster Lefel 1 hefyd.

Gofynion Mynediad

At least 4 GCSE’s at grade A*-D including C grade in English and/or Maths and a formal interview and references. Level 1 qualification may also be considered.

Beth fydda i'n dysgu?

Caiff ei asesu drwy gyfres o dasgau a asesir yn fewnol ac arholiadau ysgrifenedig wedi'u gosod a'u marcio'n allanol.

Asesiad Cwrs

Mae'r cymhwyster 1 flwyddyn hwn wedi'i anelu at y rhai sy'n gweithio neu'n chwilio am waith mewn lleoliad gofal plant. Bydd y cwrs yn rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth i chi o'r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant, gan eich galluogi i ddatblygu sgiliau ymarferol i symud ymlaen i gyflogaeth

Dilyniant Gyrfa

This 1 year qualification is aimed for those working or seeking work within a childcare setting. The course will provide you knowledge and understanding of Early Years and Childcare, allowing you to develop practical skills to progress into employment.

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite