Gwibio i'r prif gynnwys
Ynglŷn â'r Cwrs
  • Merthyr
  • 04 Medi 2023
  • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
  • Llawn Amser
Amlinelliad y Cwrs

5 TGAU gradd A* - C gan gynnwys Saesneg a Mathemateg

Gofynion Mynediad

5 GCSE's at grade A* - C including English and Mathematics

Beth fydda i'n dysgu?

Caiff ei asesu drwy gyfuniad o asesiadau ysgrifenedig allanol, arholiadau ysgrifenedig wedi'u gosod yn allanol a'u marcio a thasgau a asesir yn fewnol.

Asesiad Cwrs

Bydd y cymhwyster hwn yn rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth i chi o rôl a chyd-destun gofal, dysgu a datblygiad plant ledled y DU a llwybr dilyniant i'n Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Plentyndod. Fodd bynnag, cynigir lleoliad i lawer o ddysgwyr

Dilyniant Gyrfa

This qualification will provide you knowledge and understanding of the role and context of childrens care, learning and development across the UK.

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite