Gwibio i'r prif gynnwys

Gradd Sylfaen Rheoli Busnes Yr2 PT

Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Rhaid i bob dysgwr o dan 21 oed gael cymhwyster BTEC lefel 3 neu ddwy Safon Uwch. 21 a throsodd yn destun cyfweliad

Gofynion Mynediad

All learners must obtain a year 1 FD in Business Management

Beth fydda i'n dysgu?

Mae asesiadau'n amrywio o adroddiadau traddodiadol ysgrifenedig unigol i gyflwyniadau grŵp - sy'n arwydd o'r amgylchedd gwaith. Mae arholiadau traddodiadol hefyd yn rhan o'r broses asesu. Mae blwyddyn dau yn cynnig y gallu i'r myfyriwr ddefnyddio gwaith gwirioneddol a wnaed yn ystod amser astudio tuag at eu proffil cyffredinol terfynol.

Asesiad Cwrs

Bydd cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus yn eich galluogi i symud ymlaen i'r BA (Anrh) Busnes neu'n uniongyrchol i gyflogaeth

Dilyniant Gyrfa

Hyd

01 Awst 2024 - 31 Gorffennaf 2025

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite