Gwibio i'r prif gynnwys
Ynglŷn â'r Cwrs
  • Merthyr
  • 01 Medi 2022
  • Busnes a Rheoli
  • Llawn Amser
Amlinelliad y Cwrs

Mae trosolwg cyffredinol o fodiwlau busnes perthnasol i gyd yn amrywio o ran cyflawni. Gall y rhain fod yn bynciau sy'n seiliedig ar weithdai lle mae myfyrwyr yn gwella sgiliau academaidd i fodiwlau ymarferol. Mae'r Radd Sylfaen yn gymhwyster annibynnol gyda'r cyfle i symud ymlaen i B.A. (Anrh)

Gofynion Mynediad

All learners under 21 must obtain a level 3 BTEC qualifications or two A Levels. 21 and over will be subject to interview

Beth fydda i'n dysgu?

Mae'r ail flwyddyn LLAWN AMSER yn cynnwys tri modiwl penodedig ac un modiwl dewisol; Portffolio Dysgu Seiliedig ar Waith a Thiwtorial Dadansoddiad Busnes Strategol Prosiect Byw Dewis o:- Datblygu Talent ar gyfer Llwyddiant Cyfrifeg ar gyfer Rheolwyr

Asesiad Cwrs

Assessments vary from individual written traditional reports to group presentations - indicative of the working environment.  Traditional exams also form part of the assessment process.  Year two offers the student the ability to use actual work undertaken during study time towards their final overall profile.

Dilyniant Gyrfa

Successful completion of this course will enable you to progress ono the BA (Hons) Business or directly into employment

Hyd

01 Medi 2022 - 31 Gorffennaf 2023

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite