Gwibio i'r prif gynnwys

Gradd Sylfaen: Busnes Bl 1

Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Mae trosolwg cyffredinol o fodiwlau busnes perthnasol i gyd yn amrywio o ran cyflawni. Gall y rhain fod yn bynciau sy'n seiliedig ar weithdai lle mae myfyrwyr yn gwella sgiliau academaidd i fodiwlau ymarferol. Mae'r Radd Sylfaen yn gymhwyster annibynnol gyda'r cyfle i symud ymlaen i B.A. (Anrh)

Gofynion Mynediad

Rhaid i bob dysgwr o dan 21 oed ennill cymwysterau BTEC Lefel 3 neu ddwy Lefel A. Bydd 21 a throsodd yn destun cyfweliad.

Beth fydda i'n dysgu?

Medi 21

Asesiad Cwrs

Mae trosolwg cyffredinol o fodiwlau busnes perthnasol i gyd yn amrywio o ran cyflawni. Gall y rhain fod yn bynciau sy'n seiliedig ar weithdai lle mae myfyrwyr yn gwella sgiliau academaidd i fodiwlau ymarferol. Mae'r Radd Sylfaen yn gymhwyster annibynnol gyda'r cyfle i symud ymlaen i B.A. (Anrh)

Dilyniant Gyrfa

Mae asesiadau'n amrywio o adroddiadau traddodiadol ysgrifenedig unigol i gyflwyniadau grŵp - sy'n arwydd o'r amgylchedd gwaith. Mae arholiadau traddodiadol hefyd yn rhan o'r broses asesu. Mae blwyddyn dau yn cynnig y gallu i'r myfyriwr ddefnyddio gwaith

Hyd

01 Awst 2024 - 31 Gorffennaf 2025

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite