Gwibio i'r prif gynnwys

Cyfrifeg Lefel 4

Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Mae ein cyrsiau AAT yn cael eu cynnal yn rhan-amser ac ar gael ar Lefel 2,3 a 4. Bydd hyn yn rhoi'r llwybr sylfaen dewisol i chi mewn i yrfa fel cyfrifydd neu unrhyw rôl ariannol, mae'r opsiynau gyrfa yn ddiddiwedd.

Gofynion Mynediad

Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol, ond dylai fod gan ymgeiswyr sgiliau Llythrennedd a Rhifedd sylfaenol.

Beth fydda i'n dysgu?

Mae'r lefel uwch yn cwmpasu sgiliau arweinydd tîm ariannol, gan gynnwys datganiadau ariannol ar gyfer cwmnïau cyfyngedig, tasgau cyfrifyddu rheoli cymhleth, sgiliau rheoli a meysydd dysgu arbenigol.

Asesiad Cwrs

Lefel 4 - 6 Asesiad (5 yn seiliedig ar fodiwlau, 1 cyffredinol)

Dilyniant Gyrfa

Mae llawer o ddysgwyr yn symud ymlaen i amrywiaeth o rolau sy'n gysylltiedig â chyfrifyddiaeth megis: Cyfrifon sy'n daladwy a goruchwyliwr treuliau, Cyfrifydd ariannol cynorthwyol, Dadansoddwr masnachol, Cyfrifydd cost, Cyfrifydd asedau sefydlog, Rheolwr Cyflogres, Uwch geidwad llyfrau, Uwch swyddog cyllid, Uwch gyfrifydd cronfa, Uwch weinyddwr ansolfedd, goruchwyliwr treth, cyfrifydd TAW.

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Related careers

Chartered and Certified Accountants

Brief Description

Jobholders in this unit group provide accounting and auditing services, advise clients on financial matters, collect and analyse financial information and perform other accounting duties required by management for the planning and control of an establishment’s income and expenditure.

Average Salary

£36064

Financial and Accounting Technicians

Brief Description

Financial and accounting technicians work alongside accountants and other financial professionals in managing the financial affairs of organisations.

Average Salary

£21608

Book-keepers, Payroll Managers and Wages Clerks

Brief Description

Book-keepers, payroll managers and wages clerks maintain and balance records of financial transactions, oversee the operation of payroll functions and calculate hours worked, wages due and other relevant contributions and deductions.

Average Salary

£20010

Finance Officers

Brief Description

Finance officers oversee book-keeping, general accounting and other financial and related clerical functions mainly within local government and a variety of public sector organisations.

Average Salary

£28397

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite