Gwibio i'r prif gynnwys

Troseddeg Safon Uwch

Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Mae Troseddeg yn gymhwyster gydag elfennau o Seicoleg, y Gyfraith a Chymdeithaseg sy'n ategol i astudiaethau yn y dyniaethau. Mae troseddeg yn berthnasol i lawer o swyddi yn y sector cyfiawnder troseddol, gan gynnwys swyddogion yr heddlu, swyddogion prawf a charchardai, a gweithwyr cymdeithasol. Gyda'u sgiliau meddwl beirniadol, dadansoddol a chyfathrebu, mae graddedigion troseddeg hefyd yn ddeniadol i gyflogwyr y tu allan i'r sector cyfiawnder troseddol mewn meysydd fel ymchwil gymdeithasol a gwleidyddiaeth

Gofynion Mynediad

Bydd angen 5 TGAU graddau A*- C arnoch gan gynnwys Saesneg

Beth fydda i'n dysgu?

Mae'r cwrs yn cynnwys pedair uned. Bydd yr uned gyntaf yn galluogi'r dysgwr i ddangos dealltwriaeth o wahanol fathau o droseddu, dylanwadau ar ganfyddiadau o droseddu a pham nad yw rhai troseddau'n cael eu cofnodi. Bydd yr ail uned yn caniatáu i ddysgwyr gael dealltwriaeth o pam mae pobl yn cyflawni trosedd, gan dynnu ar yr hyn y maent wedi'i ddysgu yn Uned 1. Bydd y drydedd uned yn darparu dealltwriaeth o'r system cyfiawnder troseddol o'r eiliad y mae trosedd wedi'i nodi i'r dyfarniad. Bydd dysgwyr yn datblygu'r ddealltwriaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i archwilio gwybodaeth er mwyn adolygu cyfiawnder berfau mewn achosion troseddol. Yn yr uned orfodol derfynol, bydd dysgwyr yn cymhwyso eu dealltwriaeth o ymwybyddiaeth o droseddoldeb, damcaniaethau troseddegol a'r broses o ddod â'r cyhuddedig i'r llys er mwyn gwerthuso effeithiolrwydd rheolaeth gymdeithasol i gyflawni polisi cyfiawnder troseddol.

Asesiad Cwrs

Cewch eich asesu drwy gyfuniad o waith cwrs ac arholiad.

Dilyniant Gyrfa

Gall astudio'r Safon Uwch hon eich helpu i symud ymlaen i'r llwybrau canlynol yn y brifysgol • BSc Troseddeg • BA Troseddeg • BA Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol • BSc (Anrh) Troseddeg a Seicoleg • LLB (Anrh) Y Gyfraith gyda Throseddeg • BA (Anrh) Troseddeg a Chymdeithaseg • BA (Anrh) Troseddeg • BSc (Anrh) Seicoleg a Chymdeithaseg • BSc Troseddeg gyda'r Gyfraith

Hyd

01 Awst 2024 - 31 Gorffennaf 2025

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite