Gwibio i'r prif gynnwys

BTEC Diploma Sylfaen Cenedlaethol Teithio a Thwristiaeth

  • Home
  • Courses
  • BTEC Diploma Sylfaen Cenedlaethol Teithio a Thwristiaeth
Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Eisiau teithio'r byd a bod yn rhan o ddiwydiant cyffrous bywiog? Teithio a Thwristiaeth yw un o'r sectorau sy'n tyfu gyflymaf yn y DU a thramor, gyda'r diwydiant hwn yn cynnig cyfleoedd gyrfa cyffrous a boddhaus i chi.

Gofynion Mynediad

Disgwylir i ymgeiswyr feddu ar o leiaf 5 tgau gradd A*-C gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg neu gyfwerth.

Beth fydda i'n dysgu?

Wrth astudio Lefel 3 blwyddyn 1 Teithio a Thwristiaeth yn y coleg, byddwch yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau fel y Byd Teithio a Thwristiaeth, Cyrchfannau Byd-eang, Mentrau Teithio a Thwristiaeth, Profiad Cwsmeriaid ac Atyniadau Ymwelwyr.

Asesiad Cwrs

Arholiadau a gwaith cwrs sydd eu hangen

Dilyniant Gyrfa

Bydd cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus yn eich galluogi i symud ymlaen i Radd Sylfaen mewn Busnes y coleg neu radd sy'n gysylltiedig â theithio mewn sefydliad Addysg Uwch arall neu'n uniongyrchol i gyflogaeth yn y diwydiant teithio, lletygarwch neu hamdden.

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite