Gwibio i'r prif gynnwys

BTEC L3 Diploma Busnes Sylfaen Cenedlaethol Lefel 3

  • Home
  • Courses
  • BTEC L3 Diploma Busnes Sylfaen Cenedlaethol Lefel 3
Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

P'un a ydych am ddechrau eich busnes eich hun, dod yn Gynorthwy-ydd Personol, Rheolwr Swyddfa, Cyfrifydd neu weithio ym maes Adnoddau Dynol neu Farchnata, dyma'r cwrs i chi.

Gofynion Mynediad

Disgwylir i ymgeiswyr feddu ar o leiaf 5 TGAU graddau A*- C neu gymwysterau cyfatebol.

Beth fydda i'n dysgu?

Ar gyfer lefel 3 Busnes blwyddyn 1, byddwch yn astudio ystod o bynciau fel Archwilio Busnes, Datblygu Ymgyrch Farchnata, Cyllid Personol a Busnes, Rheoli Digwyddiad Busnes, Cyflwyno ar gyfer Busnes Newydd, ac Hyfforddiant a Datblygiad

Asesiad Cwrs

2 arholiad (Marchnata + Cyllid) a gwaith cwrs

Dilyniant Gyrfa

Bydd cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus yn eich galluogi i symud ymlaen i Radd Sylfaen mewn Busnes y coleg neu i sefydliadau Addysg Uwch eraill, cynlluniau Prentisiaeth neu'n uniongyrchol i gyflogaeth.

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite