Gwibio i'r prif gynnwys
Ynglŷn â'r Cwrs
  • Merthyr
  • 04 Medi 2023
  • Busnes a Rheoli
  • Rhan Amser
Amlinelliad y Cwrs

Mae ein cyrsiau AAT yn cael eu cynnal yn rhan-amser ac ar gael ar Lefel 2,3 a 4. Bydd hyn yn rhoi'r llwybr sylfaen dewisol i chi mewn i yrfa fel cyfrifydd neu unrhyw rôl ariannol, mae'r opsiynau gyrfa yn ddiddiwedd.

Gofynion Mynediad

Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol, ond dylai fod gan ymgeiswyr sgiliau Llythrennedd a Rhifedd sylfaenol.

Beth fydda i'n dysgu?

Y lefel ragarweiniol hon yw lle byddwch yn datblygu eich sgiliau gweinyddu cyllid: cadw llyfrau mynediad dwbl, egwyddorion costio sylfaenol a phrynu, gwerthu a chyfrifon cyffredinol.

Asesiad Cwrs

Lefel 2 - 5 Asesiad (4 yn seiliedig ar fodiwlau, 1 cyffredinol)

Dilyniant Gyrfa

Mae llawer o ddysgwyr yn symud ymlaen i amrywiaeth o rolau sy'n gysylltiedig â chyfrifyddiaeth megis: Cyfrifon sy'n daladwy a goruchwyliwr treuliau, Cyfrifydd ariannol cynorthwyol, Dadansoddwr masnachol, Cyfrifydd cost, Cyfrifydd asedau sefydlog, Rheolwr Cyflogres, Uwch geidwad llyfrau, Uwch swyddog cyllid, Uwch gyfrifydd cronfa, Uwch weinyddwr ansolfedd, goruchwyliwr treth, cyfrifydd TAW.

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite