Gwibio i'r prif gynnwys
Ynglŷn â'r Cwrs
  • M
  • 04 Medi 2023
  • Busnes a Rheoli
  • Llawn Amser
Amlinelliad y Cwrs

Eisiau teithio'r byd a bod yn rhan o ddiwydiant cyffrous bywiog? Teithio a Thwristiaeth yw un o'r sectorau sy'n tyfu gyflymaf yn y DU a thramor, gyda'r diwydiant hwn yn cynnig cyfleoedd gyrfa cyffrous a boddhaus i chi.

Gofynion Mynediad

Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol, ond dylai fod gan ymgeiswyr sgiliau Llythrennedd a Rhifedd sylfaenol.

Beth fydda i'n dysgu?

Wrth astudio Teithio a Thwristiaeth Lefel 2 yn y coleg, byddwch yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau fel Amgylcheddau Busnes Teithio a Thwristiaeth, Ymchwilio i Sector Teithio a Thwristiaeth y DU a Chyrchfannau a Gwasanaeth/Profiad Cwsmeriaid.

Asesiad Cwrs

Arholiadau a gwaith cwrs sydd eu hangen

Dilyniant Gyrfa

Bydd cwblhau'r Lefel 2 yn llwyddiannus yn eich galluogi i symud ymlaen i Ddiploma Lefel 3 BTEC neu'n uniongyrchol i gyflogaeth.

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite