Gwibio i'r prif gynnwys

BTEC Teithio a Thwristiaeth Lefel 2

Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Eisiau teithio'r byd a bod yn rhan o ddiwydiant cyffrous bywiog? Teithio a Thwristiaeth yw un o'r sectorau sy'n tyfu gyflymaf yn y DU a thramor, gyda'r diwydiant hwn yn cynnig cyfleoedd gyrfa cyffrous a boddhaus i chi.

Gofynion Mynediad

Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol, ond dylai fod gan ymgeiswyr sgiliau Llythrennedd a Rhifedd sylfaenol.

Beth fydda i'n dysgu?

Wrth astudio Teithio a Thwristiaeth Lefel 2 yn y coleg, byddwch yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau fel Amgylcheddau Busnes Teithio a Thwristiaeth, Ymchwilio i Sector Teithio a Thwristiaeth y DU a Chyrchfannau a Gwasanaeth/Profiad Cwsmeriaid.

Asesiad Cwrs

Arholiadau a gwaith cwrs sydd eu hangen

Dilyniant Gyrfa

Bydd cwblhau'r Lefel 2 yn llwyddiannus yn eich galluogi i symud ymlaen i Ddiploma Lefel 3 BTEC neu'n uniongyrchol i gyflogaeth.

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Related careers

Hotel and Accommodation Managers and Proprietors

Brief Description

Job holders in this unit group plan, organise, direct and co-ordinate the activities and resources of hotels, hostels, lodging homes, holiday camps, holiday flats and chalets, and organise the domestic, catering, and entertainment facilities on passenger ships.

Average Salary

£20539

Travel Agency Managers and Proprietors

Brief Description

Travel agency managers and proprietors plan, organise, direct and co-ordinate the resources and activities of travel agencies and booking offices.

Average Salary

£23070

Care Escorts

Brief Description

Care escorts accompany and transport adults and children with disability between their places of residence and other destinations and act as chaperones for under 16s engaged in theatrical, television and film productions.

Average Salary

£9585

Travel Agents

Brief Description

Travel agents advise travellers upon travel arrangements, make bookings and receive payment for travel arrangements made.

Average Salary

£14913

Air Travel Assistants

Brief Description

Air travel assistants issue travel tickets and boarding passes, examine other documentation, provide information and assistance at airport terminals and look after the welfare, comfort and safety of passengers travelling in aircraft.

Average Salary

£21325

Rail Travel Assistants

Brief Description

Rail travel assistants issue, collect and inspect travel tickets, provide information and assistance to railway passengers, operate train doors, and perform a variety of duties on station platforms in connection with the arrival and departure of trains and the movement of goods and passengers, and on trains to ensure the safety and comfort of passengers.

Average Salary

£33927

Leisure and Travel Service Occupations

Brief Description

Workers in this unit group perform a variety of leisure and travel service occupations.

Average Salary

£18796

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite