Gwibio i'r prif gynnwys

CBAC A2 Busnes Lefel FT

Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

5 TGAU A* i C gan gynnwys Gradd Saesneg Iaith a B mewn Mathemateg.

Gofynion Mynediad

5 GCSE's A* to C including English Language and B grade in Mathematics.

Beth fydda i'n dysgu?

Arholiadau sydd eu hangen

Asesiad Cwrs

Bydd Busnes Safon Uwch yn eich galluogi i symud ymlaen i Addysg Uwch, yn enwedig cyrsiau sy'n gysylltiedig â busnes neu'r rhai sydd wedi'u cyfuno â phynciau fel TG ac Iaith neu gyflogaeth fel arall.

Dilyniant Gyrfa

A Level Business will enable you to progress into Higher Education, particulary business related courses or those combined with subjects such as IT and Language or alternatively employment.

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite