Gwibio i'r prif gynnwys

Busnes Lefel A

Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Bydd astudiaethau busnes Lefel A yn galluogi ymgeiswyr i ganolbwyntio ar natur ddeinamig y byd busnes cyfoes.

Gofynion Mynediad

5 TGAU graddau A*- C gan gynnwys Saesneg a Mathemateg gradd B.

Beth fydda i'n dysgu?

Bydd y cwrs yn: Darparu cyfleoedd ar gyfer ymchwil i faterion busnes amserol. Cynnig cyfleoedd ar gyfer datblygu a chymhwyso ystod lawn o sgiliau academaidd. Archwilio sefyllfaoedd busnes go iawn. Bod yn ymarferol wrth gymhwyso cysyniadau busnes. Deall rôl yr entrepreneur a busnes mewn cymdeithas.

Asesiad Cwrs

Arholiadau

Dilyniant Gyrfa

Bydd Busnes Safon Uwch yn eich galluogi i symud ymlaen i Addysg Uwch, cyrsiau penodol sy'n gysylltiedig â busnes neu'r rhai ynghyd â phynciau fel IT ac Iaith neu i gyflogaeth.

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite