Gwibio i'r prif gynnwys

CBAC Lefel A2 Y Gyfraith FT

Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

5 TGAU graddau A*- C, gan gynnwys gradd B neu uwch mewn TGAU Saesneg

Gofynion Mynediad

5 GCSEs grades A*- C, including a B grade or above in GCSE English

Beth fydda i'n dysgu?

A2 Y Gyfraith (Angen arholiadau) • Cyfraith Droseddol • Cyfraith Hawl Dynol

Asesiad Cwrs

Nid ar gyfer y rhai a hoffai gael gyrfa fel cyfreithiwr neu fargyfreithiwr yn unig y mae'r gyfraith. Mae cyflogwyr yn ffafriol i'r rhai sydd â gwybodaeth gyfreithiol gan fod y sgiliau a ddatblygir yn drosglwyddadwy ac wedi sicrhau bod llawer o bobl wedi bod yn llwyddiannus.

Dilyniant Gyrfa

Law is not just for those who would like a career as a solicitor or barrister. Employers are favourable to those with legal knowledge as the skills developed are transferrable and have ensured that many people have been successful.

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite